ZAMÓWIENIA

Zamówienia przyjmujemy w formie pisemnej lub poprzez internet, najpóźniej do 15 listopada. Zamówienia nie będą rozpatrywane, jeśli: nie będą zawierać podstawowych informacji dotyczących Zamawiającego (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, miejsce dostawy, telefon kontaktowy, e-mail) i zamawianego towaru (nazwa towaru, wielkość, ilość). Z zamówienia można zrezygnować tylko na wyraźne pisemne potwierdzenie rezygnacji przez Zamawiającego. Ceny towarów są ważne w określonym przedziale czasu lub do wyczerpania zapasów. Ustalone ceny są cenami całkowitymi, tzn. zawierają podatek VAT i uwzględniają koszty opakowania (siatka, worek, doniczka). Koszty transportu ustalane są indywidualnie i są zależne od odległości do miejsca dostawy.

DOSTAWA

Towar dostarczamy tylko przy spełnionych warunkach zamówienia. Za błędy na stronie internetowej wynikające nie z naszej winy nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. O ile nie ustalono inaczej, towar dostarczony zostanie w miejsce podane przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru towaru w celu stwierdzenia zgodności z zamówieniem. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące towaru a w szczególności uszkodzenia należy bezwzględnie potwierdzić u kierowcy. Dane adresowe miejsca dostawy muszą być dokładnie podane przez Zamawiającego, tak by wykluczyć pomyłkę w dostawie. Przy zamówieniach, przy których adres dostawy jest niekompletny lub niewyraźny, a ustalenie właściwego adresu jest trudne bądź niemożliwe, w takich przypadkach zamówienia nie będą realizowane.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Przy zamówieniu lub przy podpisywaniu umowy pobieramy zaliczkę w wysokości 30% wartości całego zamówienia. Pozostałą część kwoty, o ile zamówienie lub zawarta umowa nie określają tego inaczej, należy zapłacić najpóźniej na jeden dzień przed dostarczeniem towaru w wyznaczone miejsce. Płatności przyjmujemy w gotówce lub przelewem bankowym na nasze konto.